waarom coaching

Referenties

De persoonlijkheid van de coach, de één op één begeleiding is prettig. Het proces is goed opgebouwd. De doelen worden gesteld om mee aan de slag te gaan. Ook ruimte voor andere zaken dan de coachingsvraag tijdens een afspraak. Prettige sfeer en veel ruimte tussen de gesprekken, dat vond ik fijn zodat ik kon oefenen.
2014 vrouw, 32 jaar beginnend leidinggevende


Rustige en invoelende houding van de coach. Zij hield de grote lijnen in de gaten. Stimuleerde mij om de doelen te stellen. Zij had snel inzicht in persoonlijkheid en organisatie processen. Er zat een goede opbouw in het traject.
Eerst algemene inzichten en dan toepassen in mijn praktische situatie.
2014 man, 40 jaar leidinggevend


Ik ben blij dat ik dit traject heb doorlopen. Het heeft veel meerwaarde gegeven aan mijzelf en mijn functioneren.
2013 man, 35 jaar projectleider


Fijn om met open blik naar de communicatie te kijken tussen mijn collega en mijzelf. Steeds feedback te krijgen op wat er gebeurde, verbaal en non-verbaal de spiegel voorkrijgen. De coach hield goed het overzicht, hield het veilig zodat er openheid ontstond.
2012 twee vrouwen, 28 en 45 jaar


Een persoonlijke benadering, afstemming op specifieke behoefte. Anticiperen op het moment. Sfeer van vertrouwen, neutrale positie, niet oordelend, steeds er boven blijven hangen en het gesprek een stap verder brengen.
2013 man, startende manager


Er werd duidelijk vastgesteld waar de eventuele valkuilen lagen van mijn probleem. Al pratende kwamen we tot nuttige oplossingen. Het coachingstraject heeft mij tevens nieuwe inzichten gegeven over de gang van zaken op mijn afdeling en in mijn werkzaamheden. Ik heb meer zelfvertrouwen tijdens de functioneringsgesprekken die ik voer. Ik weet hoe ik mijn informatie het beste kan interpreteren. Tevens heb ik nu een goede opbouw in mijn gesprekken.
2014 vrouw, teamleider


Deskundigheid Gerda; onderscheiden van hoofd en bijzaken, herhalen van gemaakte afspraken. Mogelijkheid om eerlijk je hart te luchten o.b.v. een professional die emoties accepteert en ook relativeert. Altijd goed jezelf een spiegel voor te houden en kritisch naar jezelf te kijken en ook van de ander en samen weer verder te kunnen. Gerda heeft ons het werk laten doen om de werkrelatie vlot te trekken en haar bemiddelende rol was deskundig en gaf ons vertrouwen.
2013 secretaresses in conflictsituatie